מגוון תוכניות משלימות לפיתוח אישי ומשפחתי
עבור כל אחד מבני המשפחה ועוזריהם

השירות - FWP

כל התוכניות מותאמות לליווי פרטני או קבוצתי לפי הצורך